Parochie Moergestel

Parochie Sint Jans Onthoofding, werkgroep Ziekenpastoraat

Contactgegevens

Contactpersoon: L. v.d. Zanden,
Nieuwenhoflaan 1, 5066 BR Moergestel
Telefoon: 013 – 51 31 325
E-mail: tvanderzanden@hetnet.nl

Plaats van Activiteiten: Moergestel

Aantal vrijwilligers: niet bekend

Website: http://www.parochiemoergestel.nl

Primaire Activiteiten

Bezoeken van zieken en “aan huis gebonden” mensen.

Doelstellingen

Het bezoeken van zieken en ouderen thuis, in verzorgings- of verpleeghuis, dan wel in het ziekenhuis. Regelen dat de H. Communie thuis kan worden ontvangen. Het jaarlijks verzorgen van een ziekendag. Ook wordt met Kerstmis en Pasen een speciale attentie verzorgd voor zieken.

Werktereinen

  • Contact en Gesprek
  • Geestelijke Vorming en Spiritualiteit