Bericht van bestuur

Bericht aan de leden 30 maart 2020

Velen van u verrichten onder hoogspanning hun werkzaamheden ten behoeve van medeburgers die zorg nodig hebben. Fantastisch dat zovelen, beroepsmatig of als vrijwilliger, zich zo inspannen om in deze zware tijden te blijven zorgen voor de kwetsbare mensen onder ons.

Andere leden van de VHVO zijn door de omstandigheden tot werkeloosheid gedoemd en ook dat is moeilijk, we zijn immers hulpverlenende organisaties. We willen wat doen, maar het kan en het mag nu even niet. Het is wachten op betere tijden.

Als u ervaringen heeft of ideeën die wellicht anderen kunnen helpen dan is er de VHVO om die te verspreiden, dat meldden we u al eerder. We horen dat dan graag van u. U weet ons secretariaat dan zeker te vinden.

Het bestuur van de VHVO wenst u allen veel sterkte in deze moeilijke periode.