Het Gerard Horvershuis

Stichting Inlooppunt Gerard Horvershuis

Contactgegevens

Contactadres: Kerkstraat 48a, Oisterwijk
Voorzitter: Wilma Weren

Telefoon: 013 – 52 19 343
E-mail: wilma.weren@gmail.com
Penningmeester: Sjef van de Wiel,
Beukendreef 12, 5061 AD Oisterwijk
Telefoon: 013 – 52 19 512
E-mail: sjefvdwiel@gmail.com

Plaats van Activiteiten: Kerkstraat 48a, Oisterwijk
Aantal Vrijwilligers 15
Website: http://www.gerardhorvershuis.nl

Primaire Activiteiten

Ontmoetingsplaats. Het leggen en onderhouden van sociale contacten.

Doelstellingen

Dagopvang voor kwetsbare ouderen zonder indicatie in Oisterwijk en omgeving.

Werktereinen

  • Contact en Gesprek