Mentorschap Midden – en Noordoost Brabant

Stichting Mentorschap Midden – en Noordoost Brabant

Contactgegevens

Contactpersoon: Hester v.d. Berg
Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave
Telefoon: 06 51 27 07 93
E-mail: h.v.d.berg@mentorschapoostbrabant.nl

Plaats van Activiteiten: Midden Brabant, waaronder Oisterwijk

Aantal vrijwilligers: Groeiend

Website: http://www.mentorschap.nl/midden-brabant

Primaire Activiteiten

  • Het opbouwen van een pool van mentoren: het werven, scholen en begeleiden van vrijwiligers die mentor willen worden
  • Contacten leggen met organisaties en het bekendheid geven aan de Stichting, gericht op het in contact komen met cliënten die een mentor willen hebben / nodig hebben
  • Het matchen van mentoren en cliënten

Doelstellingen

Het bevorderen van de individuele zorginhoudelijke vertegenwoordiging en de belangenbehartiging van (deels) wilsonbekwame personen door op professionele wijze zo veel mogelijk vrijwilligers/mentoren en cliënten met een vraag naar een mentor te koppelen.

Werktereinen

  • Cursussen en Lessen
  • Opvang, Begeleiding en Advies
  • Uitgaven en Publicaties
  • Voorlichting en Informatievoorziening