Scheidende VHVO voorzitter ontvangt gemeentelijke onderscheiding

Tijdens de contactavond van de VHVO op 3 maart nam Cees van Vliet afscheid als voorzitter van de VHVO. In aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen werd Cees door burgemeester Hans Janssen de waarderingsspeld van de gemeente opgespeld. De burgemeester sprak zijn grote waardering uit voor de jarenlange inzet van Cees voor de Oisterwijkse samenleving.
Cees wordt als voorzitter opgevolgd door Wil Jaegers. Namens het bestuur feliciteerde deze Cees met de waarderingsspeld en dankte hem voor zijn enorme inzet voor de VHVO.