Wat doet de VHVO

  • Per jaar een Algemene Ledenvergadering, waarin het beleid wordt vastgesteld, het jaarverslag wordt goedgekeurd en eventuele benoemingen in het bestuur worden gedaan
  • Per jaar drie Contactbijeenkomsten met onderlinge uitwisseling van informatie, presentaties door derden en / of een nieuw lid, actualiteiten.
  • Per jaar twee Thema-bijeenkomsten waarop voor leden en andere betrokkenen bij welzijn en zorg een bepaald actueel onderwerp aan de orde komt.
  • Zonodig overleg met de gemeente Oisterwijk over onze ondersteuning aan speciale projecten, invoering en publiciteit m.b.t. (nieuwe) wetgeving, subsidiëring en sponsoring, etc.
  • Het secretariaat van VHVO fungeert ook als draaischijf voor alle informatie die leden of derden-organisaties aan de (andere) VHVO-leden willen doen toekomen (mailbox-functie)
  • De website, waarop iedereen actuele informatie kan vinden over VHVO, de leden met hun vaste gegevens, hun activiteiten en doelstellingen.
  • De planning van  specifieke activiteiten en evenementen. Zie Kalender op de website.