Alzheimer Café Oisterwijk/Moergestel

Alzheimer Nederland, afdeling Midden Brabant

Contactgegevens

Voorzitter: Jan van Gulik

Secretariaat: Alzheimer Nederland, Afdeling Midden Brabant
Korvelplein 60, 5025 JS Tilburg
E-mail: alzheimer.afd.middenbrabant@planet.nl

Contactpersoon: Jeanne Verberk
Tilburgseweg 136, 5061 CG Oisterwijk
Telefoon: 013 52 84 571
E-mail: j.verberk@ziggo.nl

Plaats van activiteiten: Oisterwijk
Aantal vrijwilligers: 12
Website: http://www.alzheimer-nederland.nl

Primaire Activiteiten

Het organiseren van lotgenotencontacten in de vorm van maandelijkse bijeenkomsten voor patiënten, familieleden, hulpverleners en alle andere betrokkkenen. De bijeenkomsten vinden plaats op iedere 3e dinsdagavond van de maand in De Coppele in Oisterwijk.
Alzheimer Café Oisterwijk werkt onder auspiciën van de Stichting Alzheimer Nederland en is opgezet door de afdeling Midden-Brabant i.s.m. GGz Breburg Groep en de dementieconsulent.

Doelstellingen

  • Voorlichting over medische, maar vooral psychosociale aspecten van dementie
    Het vanzelfsprekend en bespreekbaar maken voor alle betrokkenen van hun gevoelens van onmacht, ontreddering en ontwrichting en daardoor mensen weerbaarder maken
  • Voorkomen dat patiënten en familie (van elkaar) geïsoleerd raken en het bevorderen van de emancipatie van de patiënt en de familie

Werktereinen

  • Contact, Gesprek en Informele Zorg