Alzheimer Café Oisterwijk/Moergestel

Alzheimer Nederland, afdeling Midden Brabant

Contactgegevens

Voorzitter Alzheimer Midden-Brabant: Ria Wijnen

Bestuurslid ontmoetingen: Ab Kroon
E-mail: a.kroon@alzheimervrijwilligers.nl

Secretariaat: Alzheimer Nederland, Afdeling Midden Brabant
Korvelplein 60, 5025 JS Tilburg
E-mail: alzheimer.afd.middenbrabant@planet.nl

Contactpersoon: Jeanne Verberk
Tilburgseweg 136, 5061 CG Oisterwijk
Telefoon: 013 52 84 571
E-mail: j.verberk@ziggo.nl

Plaats van activiteiten: De Coppele
Prunusstraat 69, 5061 AS Oisterwijk
Aantal vrijwilligers: 9
Website: http://www.alzheimer-nederland.nl

Primaire Activiteiten

Het Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel is een maandelijks terugkerende bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Het Alzheimer Café is een gelegenheid om in alle openheid te praten over allerlei onderwerpen die met dementie te maken hebben.    U bent van harte welkom op elke derde dinsdag van de maand, met uitzondering van de zomervakantie.

Doelstellingen

Het Alzheimer Café kent drie doelstellingen:

  1. Het verstrekken van informatie en voorlichting over medische, psychosociale en overige aspecten waar mensen met dementie en hun naasten mee te maken krijgen.
  2. Het vanzelfsprekend maken dat alle betrokkenen openlijk over hun gevoelens van onmacht, ontreddering en ontwrichting kunnen blijven praten. Herkenning en (maatschappelijke) erkenning staan hierin centraal. Mensen weerbaarder maken;
  3. Het bevorderen van de emancipatie van mensen met dementie en het helpen voorkomen dat mensen met dementie en familie in een isolement raken.

Werkterreinen

Een Alzheimer café bundelt verschillende aspecten die reguliere voorlichtingsavonden missen. Het heeft een ’therapeutisch karakter’ en een sterk informatief aspect, maar er is ook plaats voor informele zaken. Daarnaast is het Alzheimer Café uniek om zijn laagdrempeligheid.