Alzheimer Café Oisterwijk/Moergestel

Alzheimer Nederland, afdeling Midden Brabant

Contactgegevens

Voorzitter: Mevrouw Ria Wijnen

Bestuurslid ontmoetingen: Ab Kroon
E-mail: a.kroon@alzheimervrijwilligers.nl

Secretariaat: Alzheimer Nederland, Afdeling Midden Brabant
Korvelplein 60, 5025 JS Tilburg
E-mail: alzheimer.afd.middenbrabant@planet.nl

Contactpersoon: Jeanne Verberk
Tilburgseweg 136, 5061 CG Oisterwijk
Telefoon: 013 52 84 571
E-mail: j.verberk@ziggo.nl

Plaats van activiteiten: De Coppele
Prunusstraat 69, 5061 AS Oisterwijk
Aantal vrijwilligers: 12
Website: http://www.alzheimer-nederland.nl

Primaire Activiteiten

Het Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel is een maandelijks terugkerende bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Het Alzheimer Café is een gelegenheid om in alle openheid te praten over allerlei onderwerpen die met dementie te maken hebben.    U bent van harte welkom op elke derde dinsdag van de maand, met uitzondering van de zomervakantie.

Doelstellingen

Het Alzheimer Café kent drie doelstellingen:

  1. Voorlichting over medische, maar vooral psychosociale aspecten van dementie;
  2. Het vanzelfsprekend maken dat alle betrokkenen over hun gevoelens van onmacht, ontreddering en ontwrichting kunnen blijven praten, mensen weerbaarder maken;
  3. Voorkomen dat de persoon met dementie en familie (van elkaar) geïsoleerd raken en de emancipatie   van de persoon met dementie en de familie.

Werktereinen

  • Contact, Gesprek en Informele Zorg