NIEUWS

Themabijeenkomsten

Vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen hebben wij, in overleg met de presentatoren, moeten besluiten de Themabijeenkomst “Signaleren van sociale problemen” op dinsdagavond 6 oktober a.s. af te gelasten.    We zullen met de inleiders overleggen of we meer inhoudelijke informatie over het – zeer urgente – thema via de mail kunnen verspreiden. Inmiddels hebben wij hen […]

Bericht van bestuur

Bericht aan de leden 30 maart 2020 Velen van u verrichten onder hoogspanning hun werkzaamheden ten behoeve van medeburgers die zorg nodig hebben. Fantastisch dat zovelen, beroepsmatig of als vrijwilliger, zich zo inspannen om in deze zware tijden te blijven zorgen voor de kwetsbare mensen onder ons. Andere leden van de VHVO zijn door de […]

Corona virus

Tot en met 28 april zijn alle in de kalender opgenomen activiteiten geannuleerd.

Scheidende VHVO voorzitter ontvangt gemeentelijke onderscheiding

Tijdens de contactavond van de VHVO op 3 maart nam Cees van Vliet afscheid als voorzitter van de VHVO. In aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen werd Cees door burgemeester Hans Janssen de waarderingsspeld van de gemeente opgespeld. De burgemeester sprak zijn grote waardering uit voor de jarenlange inzet van Cees voor de Oisterwijkse […]

,

Krachtgroep voor Mantelzorgers

In een kleine groep van ongeveer 8 personen gaan mantelzorgers samen in gesprek over de problemen die zij ervaren in de zorg voor hun naasten. Krachtgroep voor mantelzorgers in Oisterwijk

Mantelzorgcafé

ContourdeTwern heeft met ingang van donderdag 30 januari een nieuw initiatief: Het Mantelzorgcafé. Elke laatste donderdag van de maand kunnen mantelzorgers elkaar treffen. 

Eenzaamheid

Themabijeenkomst “Wat kunnen vrijwilligers betekenen voor de aanpak van Eenzaamheid.  Presentatie door Mieke Mes. Lees meer: Infoblad wat kun je doen bij Eenzaamheid, Mieke Mess