ANBI

De Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties op het terrein van welzijn en zorg in de gemeente Oisterwijk (VHVO) is een ANBI-erkende vereniging.
Hieronder staan de gegevens die voor deze erkenning nodig zijn.

Naam VHVO
(opgericht 12 maart 2001)
Fiscaal nummer RSIN: 810437843
Kamer van Koophandel 18062756
Contact E: secretariaat@vhvo.nl
I:   www.vhvo.nl

Bank: NL75 RABO 0168 9356 51 t.n.v. VHVO Oisterwijk

Samenstelling Bestuur Voorzitter: Wil Jaegers
Secretaris: Rea Bergmans-Snels
Bestuurslid / Penningmeester: Wil de Kort
Bestuurslid: Moniek Verhof
Beleidsplan Het Beleidsplan kunt u inzien door hier te klikken
Beloningsbeleid De Vereniging functioneert dankzij de inzet van onbetaalde vrijwilligers. Zie hiervoor het document ANBI en beloningsbeleid.
Doelstelling De VHVO is de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties op het gebied van Welzijn en Zorg in de gemeente Oisterwijk. De deelnemende organisaties stemmen hun activiteiten op elkaar af en wisselen kennis en informatie uit.
Met de website willen we besturen, vrijwilligers en andere belangstellenden zoveel mogelijk informatie bieden over activiteiten van de deelnemende organisaties.
Verslag activiteiten Het jaarverslag over 2021 kunt u hier bekijken.
Financieel jaarverslag De Balans en staat van baten en lasten boekjaar 2021 kunt u hier bekijken.

De Balans per 1 januari 2022 kunt u hier bekijken.

De Toelichting op het Financieel Jaarverslag  2021 kunt u hier bekijken.