LEDEN

Van alle VHVO-leden zijn contactgegevens en informatie over hun doelstellingen en primaire activiteiten opgenomen.

Lid worden van de VHVO? Neem contact met ons op!
ALZHEIMER CAFÉ
Oisterwijk/Moergestel

Het Alzheimer Café geeft voorlichting over alle aspecten van dementie. Bezoekers kunnen hier over alle mogelijke onderwerpen en gevoelens praten.

AMALIAZORG
locatie Catharinenberg

Dit woonzorgcentrum bestaat uit kleinschalig belevingsgericht wonen voor dementerende ouderen, dagopvang en een restaurant voor ouderen.

AMARANT
Wijkzorg Oisterwijk

Amarant helpt mensen met autisme, een verstandelijke beperking of hersenletsel door hun mogelijkheden te gebruiken. Welzijn staat hierbij centraal.

De Bibliotheek Midden Brabant

De Bibliotheek is er voor iedereen. Naast boeken uitlenen kun je hier gratis kranten en tijdschriften lezen, werken en studeren. We helpen bij digitale problemen en we programmeren over maatschappelijke thema’s samen met lokale organisaties. Nagenoeg alles is gratis.

CONTOURDETWERN
Oisterwijk

Samen met de inwoners van Oisterwijk werkt ContourdeTwern aan een sociale samenleving, waarin mensen voor zichzelf kunnen opkomen en voor elkaar zorgen.

EHBO-VERENIGING
Oisterwijk

Deze vereniging geeft cursussen/modules in allerlei vormen van hulpverlening. Hierbij komt ook de preventie en de psychologische kant aan bod.

HaarenEEN

De verbondenheid van de inwoners van het dorp Haaren vergroten om het mogelijk te maken langer, veilig en met meer plezier in Haaren te wonen.

KBO-Haaren

Onze vereniging behartigd de belangen van onze leden op gemeentelijk nieveau, ondersteunt onze leden op velerlei manieren en organiseert vele activiteiten en ontspannende bezigheden.

Ontmoeting in Beweging (OIB)

Ontmoeting in Beweging (OIB) organiseert beweeg- en ontmoetingsactiviteiten om het sociale isolement van senioren te doorbreken, zelfvertrouwen te versterken en het netwerk van senioren uit te breiden.

MENTORHULP
Oisterwijk

Mentorhulp Oisterwijk biedt zorg en ondersteuning bij hulpvragen rondom wonen, werk, zorg en welzijn. Tevens uitleenpunt hulpmiddelen.

PETJE AF HART VAN BRABANT

Petje af streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen in Nederland zodat zij kunnen opgroeien tot bewuste, zelfstandige personen, die vanuit hun talenten actief bijdragen aan de maatschappij.

METGEZEL IN ZINGEVING
Oisterwijk

Geïnspireerd door interreligieuze, psychologische en filosofische wijsheden helpt dit vrijwilligersinitiatief iedereen te worden ‘wie je ten diepste bent’.

PROTESTANTSE GEMEENTE OISTERWIJK C.A.

De Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en daarmee van de wereldwijde Kerk.

RIBW
Brabant

RIBW Brabant begeleidt mensen met psychiatrische of psychische klachten (vanaf 16 jaar) bij hun herstel, individueel of in een gezinssituatie.

SANNE VAN DEN HOVEN
Oisterwijk

Sanne biedt ambulante begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met een beperking en organiseert activiteiten voor kinderen jonger dan 18 jaar.

SENIORENVERENING
Moergestel (SVM)

Een organisatie van en voor senioren in Moergestel die tal van activiteiten ontplooit gericht op bevordering sociale contacten en belangenbehartiging.

SKN Oisterwijk
Kennisnetwerk Oisterwijk

SKN-Oisterwijk werkt voor non-profit organisaties die een maatschappelijk doel nastreven

SNV BRABANT CENTRAAL
Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk

Zo’n 200 vrijwilligers, 30 stagiaires en 50 beroepskrachten zetten zich in voor nieuwkomers en vluchtelingen in de regio Midden-Brabant.

SPORT- EN ZORGATELIER WYZORG
Oisterwijk

Dagbesteding, fysiotherapie en sport & bewegen. Specialist op het gebied van NAH (niet aangeboren hersenletsel) met meerdere professionals onder één dak.

STICHTING BLAUWE MAAN
Oisterwijk

Blauwe Maan maakt seksuele grensoverschrijding en seksueel misbruik bespreekbaar en biedt slachtoffers en hun naasten hulpverlening op maat.

STICHTING INLOOPPUNT
Oisterwijk

Stichting Inlooppunt Oisterwijk beheert de huiskamers De Inloop en Gerard Horvers om m.n. senioren de gelegenheid te geven voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten.

STICHTING LEERGELD
Oisterwijk

Het voorkomen van sociaal isolement van kinderen uit minima gezinnen in Oisterwijk

STICHTING MET JE HART
Oisterwijk

Met je Hart organiseert waardevolle ontmoeting voor thuiswonende ouderen die moeilijk de deur uitgaan en weinig mensen ontmoeten.

STICHTING PARELFAIR
Oisterwijk

De Stichting Parelfair heeft ten doel het organiseren van diverse ontspanningsactiviteiten in het bijzonder, doch niet uitsluitend voor mensen met een beperking en voor kwetsbare mensen (vanwege ouderdom, eenzaamheid en dergelijke).

STICHTING SOCIAAL HUIS OISTERWIJK

Verbinding maken tussen inwoners, ondernemingen en maatschappelijke organisaties, om kwetsbare inwoners te herkennen, te activeren, en te helpen zodat zij betekenisvol kunnen functioneren, waardoor
de Oisterwijkse gemeenschap
samenredzaam en inclusief wordt.

THEBE PARK STANISLAUS
Woonzorgcentrum Moergestel

Park Stanislaus is een heerlijke plek om te wonen waarbij eigen regie en vrijheid voor bewoners vertrekpunt zijn en tal van activiteiten georganiseerd worden.

THEBE DE VLOET
Zorgcentrum Oisterwijk

Als zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk is of als speciale zorg nodig is, kan zorgcentrum Thebe De Vloet in Oisterwijk een nieuw thuis bieden.

Tuin de Es

Op Zorgtuinderij de Es telen we en verkopen biologische groente en bieden we hoge kwaliteit, warme zorg aan diverse doelgroepen die wat extra zorg nodig hebben.

VSO
Oisterwijk

VSO-Oisterwijk behartigt de belangen voor en bevordert de sociale contacten van haar leden om maatschappelijke participatie te bevorderen.

ZONNEBLOEM
Afdeling Moergestel

Zonnebloem Moergestel biedt inwoners van Moergestel met een fysieke beperking mogelijkheden om contacten te leggen en erop uit te trekken.

DE ZONNEBLOEM
Afdeling Oisterwijk

Zonnebloem Oisterwijk biedt inwoners van Oisterwijk met een fysieke beperking mogelijkheden om contacten te leggen en erop uit te trekken.