ONZE LEDEN

ALZHEIMER CAFÉ
Oisterwijk-Moergestel

Het Alzheimer Café geeft voorlichting over alle aspecten van dementie. Bezoekers kunnen hier over alle mogelijke onderwerpen en gevoelens praten. Een fijne, gezellige plek om lotgenoten te ontmoeten.

Lees verder

AMALIAZORG
locatie Catharinenberg

Dit woonzorgcentrum bestaat uit kleinschalig belevingsgericht wonen voor dementerende ouderen, dagopvang en een restaurant voor ouderen uit Oisterwijk.

Lees verder

AMARANT
Wijkzorg Oisterwijk

Amarant helpt mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel door gebruik te maken van hun mogelijkheden. Welzijn en geluk staan hierbij centraal.

Lees verder

CONTOURDETWERN
Oisterwijk

Samen met de inwoners van Oisterwijk werkt ContourdeTwern aan een sociale samenleving, waarin mensen voor zichzelf kunnen opkomen en voor elkaar zorgen.

Lees verder

DURF TE ZORGEN
Oisterwijk

Door het tonen van voorbeelden wil Durf te Zorgen de informele zorgverlening en burenhulp binnen de gemeente Oisterwijk stimuleren en activeren.

Lees verder

EHBO-VERENIGING
Oisterwijk

Deze vereniging geeft cursussen/modules in allerlei vormen van hulpverlening. Hierbij komt ook de preventie en de psychologische kant aan bod.

Lees verder

MENTORHULP OISTERWIJK

Mentorhulp Oisterwijk biedt zorg en ondersteuning bij hulpvragen rondom wonen, werk, zorg en welzijn.

Lees verder

METGEZEL IN ZINGEVING

Geïnspireerd door interreligieuze, psychologische en filosofische wijsheden helpt dit kleinschalige vrijwilligersinitiatief iedereen te worden ‘wie je ten diepste bent’.

Lees verder

SANNE VAN DEN HOVEN
Mijn naam is Sanne van den Hoven. Ik ben Zelfstandig Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en bied ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking.
Daarnaast bedenk en organiseer ik projecten/activiteiten voor kinderen jonger dan 18 jaar in de gemeente Oisterwijk.

Lees verder

RIBW BRABANT

RIBW Brabant biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een psychische en/of psychiatrische kwetsbaarheid. We helpen onze cliënten bij het vinden van een weg in de samenleving. Of iemand nu hulp nodig heeft bij wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën of gezondheid: in onze persoonlijke begeleiding komen alle levensgebieden aan bod.

Lees verder

RODE KRUIS
Afdeling Oisterwijk – Haaren

Door het geven van Eerste Hulp, Hulp bij Rampen en Sociale Hulp helpt het Rode Kruis iedereen om menselijk leed te helpen voorkomen of te verzachten.

Lees verder

SENIORENPAGINA

Door het publiceren van informatie en artikelen op verschillende terreinen informeert de Seniorenpagina ouderen over voor hen belangrijke zaken.

Lees verder

SENIORENVERENIGING MOERGESTEL (SVM)

Een organisatie van en voor ouderen in Moergestel om hun sociale contacten te bevorderen en hun belangen te behartigen.

Lees verder

SINT LIDUINA
Oisterwijk e.o.

Het doel van deze gehandicaptenvereniging is het laagdrempelig en kosteloos bieden van advies, bemiddeling en ondersteuning aan haar leden.

Lees verder

SNV BRABANT CENTRAAL
Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk

Zo’n 200 vrijwilligers, 30 stagiaires en 50 beroepskrachten zetten zich in voor nieuwkomers en vluchtelingen in de regio Midden-Brabant.

Lees verder

SPORT- EN ZORGATELIER WYZORG

Voor jou om zinvol bezig te zijn, in contact te komen met anderen; sportief, creatief, ontspannend, vormend en/of uitdagend. Voor je partner of je gezin een moment waarop zij andere dingen kunnen ondernemen. Samen met jou zoeken we een vorm van begeleiding die past bij jouw interesses en talent, met de zorg die jij nodig hebt en die aansluit bij jouw wensen.

Lees verder

STICHTING BLAUWE MAAN

Blauwe Maan maakt seksuele grensoverschrijding en seksueel misbruik bespreekbaar en biedt slachtoffers en hun naasten deskundige hulpverlening op maat.

Lees verder

STICHTING INLOOPPUNT OISTERWIJK

Stichting Inlooppunt Oisterwijk beheert twee huiskamers: huiskamer De Inloop en de Gerard Horvers huiskamer. Deze kamers bieden inwoners van Oisterwijk, met name senioren, de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan diverse soorten activiteiten.

Lees verder

STICHTING MET JE HART
Oisterwijk

Met je Hart laat thuiswonende ouderen die moeilijk de deur uitgaan en weinig mensen ontmoeten, zich eenzaam voelen, weer genieten van mooie momenten en vriendschappen door waardevolle ontmoetingen te organiseren.

Lees verder

STICHTING OISTERWIJK CENTRAAL

Het stimuleren, activeren en begeleiden van activiteiten en diensten op het gebied van welzijn in Oisterwijk en Haaren staat centraal bij deze stichting.

Lees verder

STICHTING RICK

Stichting Rick leent speciale duo-fietsen en rolstoelfietsen uit aan ouderen en personen met een beperking.mensen met een lichamelijke beperking.

Lees verder

STICHTING VERBINDEND VERVOER

De stichting werkt met vrijwilligers die maatwerk in vervoer leveren voor inwoners van de gemeente Oisterwijk die mobiliteit als een probleem ervaren.

Lees verder

THEBE PARK STANISLAUS
Moergestel

Park Stanislaus een heerlijke plek om te wonen. Warm, gastvrij en uitnodigend voor ontmoeting. Gelegen in een groene omgeving. Een huis als onderdeel van een levendige dorpsgemeenschap. Gastvrij met oog voor wensen van iedere bewoner. Ondersteunend aan bewoners waarbij de eigen regie en vrijheid vertrekpunten zijn.

Lees verder

THEBE DE VLOET
Zorgcentrum Oisterwijk

Er kan een moment komen dat zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk is omdat er meer, of speciale zorg nodig is. Dan kan Thebe De Vloet een nieuw thuis bieden. Thebe vindt het belangrijk dat bewoners zo veel mogelijk kunnen leven op de manier waarop ze dat thuis gewend waren.

Lees verder

VSO – OISTERWIJK

Deze belangenorganisatie voor senioren behartigt de belangen voor en bevordert de sociale contacten van haar leden.

Lees verder

ZONNEBLOEM MOERGESTEL

Zonnebloem Moergestel staat voor aandacht voor mensen met een fysieke beperking in Moergestel door hen mogelijkheden te bieden contacten te leggen en erop uit te trekken.

Lees verder

ZONNEBLOEM OISTERWIJK

Zonnebloem Oisterwijk staat voor aandacht voor mensen met een fysieke beperking in Oisterwijk door hen mogelijkheden te bieden contacten te leggen en erop uit te trekken.

Lees verder