HaarenEEN

De verbondenheid van de inwoners van het dorp Haaren vergroten om het mogelijk te maken langer, veiliger en met plezier in het dorp Haaren te wonen

Contactgegevens

Contactpersoon: Marion Denissen (secretariaat)

Telefoon: 06 – 504 167 17

Email: info@haareneen.nl

Adres: Kerkstraat 26 Haaren (ontmoetingscentrum Den Domp)

Aantal vrijwilligers: 3 bestuursleden, 9 vrijwilligers

Website: www.haareneen.nl

Primaire Activiteiten

  • Verbinden van vraag en aanbod op allerlei gebied (sociaal, zorg, activiteiten).
  • Aanbieden van digitaal platform www.haareneen.nl aan alle inwoners, verenigingen en instanties om ook digitaal te verbinden.
  • Mede initiëren van nieuwe activiteiten of evenementen, wanneer hieraan behoefte is.

Doelstellingen

De vereniging tracht het doel ondermeer te bereiken door zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij of te laten deelnemen aan de initiatieven van de vereniging en het creëren van een netwerk van personen en organisaties die passende zorg en diensten kunnen verstrekken aan de inwoners.

Werktereinen

Wij zijn breed inzetbaar, omdat we met name verbindingen leggen tussen vraag en aanbod, op allerlei gebied.