Mentorhulp Oisterwijk

Contactgegevens

Contactpersoon: Karin Rentmeester
Postbus 231, 5060 AE Oisterwijk
Telefoon: 06-47933872
E-mail: mentorhulpoisterwijk@outlook.com

Plaats van Activiteiten: Diverse locaties binnen de gemeente Oisterwijk

Aantal vrijwilligers: verschilt per hulpvraag/activiteit

Website: http://www.mentorhulpoisterwijk.nl

Primaire activiteiten

 • Bieden van zorg en ondersteuning bij hulpvragen rondom wonen, werk, zorg en welzijn.
 • Mensen met elkaar verbinden door ze te betrekken bij maatschappelijke activiteiten.
 • Uitleenpunt hulpmiddelen.

Doelstellingen

 • Mensen samenbrengen en weer met elkaar verbinden.
 • Hulpvragers en hulpbieders bij elkaar brengen.
 • Eenzame mensen uit hun isolement halen.
 • Mensen met een beperking een kans geven om te participeren in het dagelijks leven.
 • Mensen uit de eerstelijnszorg proberen terug te brengen naar de nuldelijnszorg.

Werkterreinen

 • Contact, gesprek en informele zorg.
 • Begeleiding, vertegenwoordiging, advies en praktische hulp.
 • Opbouw- en participatiewerk.
 • Voorlichting en Informatievoorziening.
 • Uitlenen van hulpmiddelen zoals loopkrukken, rollators en rolstoelen.