Seniorenvereniging

Moergestel SVM

Contactgegevens

Contactpersoon: Mia Ketelaar
De Roozendries 4 5066 VP Moergestel
Telefoon: 06-51072945
E-mail: secretaris.svm@outlook.com

Plaats van Activiteiten: Moergestel

Aantal vrijwilligers: 78

Website: https://www.senioren-moergestel.nl

Primaire Activiteiten

Bevorderen van sociale contacten en belangenbehartiging voor ouderen.

Doelstellingen

SVM is een organisatie van ouderen die tot doel heeft vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten te ontplooien.
Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten.
Hiermee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.
SVM is een organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden, waar leden zich nuttig kunnen maken op basis van hun ervaring, kennis en kwaliteiten.

Werktereinen

  • Contact en Gesprek
  • Cursussen en Lessen
  • Gezondheid en Fitness
  • Kunst, Cultuur en Ontwikkeling
  • Ontspanning en Recreatie
  • Opvang, Begeleiding en Advies
  • Uitgaven en Publicaties
  • Vieringen en Feestdagen
  • Voorlichting en Informatievoorziening