SKN Oisterwijk-Kennisnetwerk Oisterwijk

Contactgegevens

Contactpersoon: W.P.A.J.A. (Willem) de Jong

Telefoon: 06 – 205 434 43

E-mail: info@skn-oisterwijk.nl of wpajadejong@live.nl

Adres: Langvennen-Noord 127, 5063 AR Oisterwijk

Plaats van activiteiten: gemeente Oisterwijk

Aantal vrijwilligers: 8

Website: www.skn-oisterwijk.nl

Primaire Activiteiten

SKN-Oisterwijk werkt voor non-profit organisaties die een maatschappelijk doel nastreven, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, samenlevingsopbouw, natuur en milieu, cultuur of sport. De opdrachtgever kan een maatschappelijke instelling zijn, en vereniging, een burgerinitiatief of de Gemeente Oisterwijk. De bijdrage van SKN-Oisterwijk varieert van meedenken, een luisterend oor bieden tot het uitvoeren van een onderzoek of het uitbrengen van een advies met mogelijke oplossingen voor een specifieke vraag.

SKN-Oisterwijk heeft geen commercieel doel, maar is een adviesnetwerk met een uitsluitend maatschappelijke doelstelling.

Doelstellingen

SKN (Kennisnetwerk Oisterwijk) biedt ondersteuning aan organisaties en verenigingen die een advies nodig hebben bij allerlei sociaal-maatschappelijke vraagstukken en projecten in de gemeente Oisterwijk. Organisaties of verenigingen die met een vraag zitten waar zij niet uitkomen of er eens over willen sparren kunnen contact opnemen met de leden van SKN.

Werktereinen

  • Zorg en welzijn
  • Samenlevingsopbouw
  • Natuur en milieu
  • Cultuur en sport