Stichting Sociaal Huis Oisterwijk

Contactgegevens

Contactpersoon: Eric Rentmeester
Telefoon: 06-51766018
Email: info@sociaalhuisoisterwijk.nl
Adres: Postbus 231, 5060 AE Oisterwijk
Plaats van activiteiten: Gemeente Oisterwijk breed
Aantal vrijwilligers: ongeveer 200
Website: www.sociaalhuisoisterwijk.nl

Primaire Activiteiten

Oisterwijk is een welvarende gemeente, maar ook Oisterwijk kent groepen inwoners die het moeilijk hebben. Door bijvoorbeeld armoede, werkloosheid, eenzaamheid of ziekten als dementie. Natuurlijk willen we dat iedereen op een betekenisvolle wijze deel kan nemen aan de Oisterwijkse samenleving. Dat we een ‘samenredzaam Oisterwijk’ zijn. Daarom hebben een aantal Oisterwijkse Sociaal Ondernemers stichting Sociaal Huis Oisterwijk in het leven te roepen.

Doelstellingen

‘Sociale Verbinding’ is het sleutelwoord. Verbinding maken tussen inwoners, ondernemingen en maatschappelijke organisaties, in of betrokken bij de gemeente Oisterwijk, om kwetsbare inwoners te herkennen, te activeren en daar waar nodig, juiste en tijdige hulp te bieden, zodat zij betekenisvol en duurzaam, kunnen functioneren in de samenleving, waardoor de Oisterwijkse gemeenschap samenredzaam en inclusief wordt en waarmee maatschappelijke winst wordt geboekt.

Werktereinen

Activiteiten voor (eenzame) kwetsbare mensen en mensen met een migratie-achtergrond op het gebied van:

  • Ontmoeting
  • Integratie
  • Eenzaamheid
  • Armoede
  • Vrijwilligerswerk