VSO – Oisterwijk

Belangenvereniging van senioren, afdeling Oisterwijk

Contactgegevens

Contactpersopon: A. M. Klaasen
Molenakker 65, 5061 KS Oisterwijk
Telefoon: 06-16433781
E-mail: secretaris@vso-oisterwijk.nl

Plaats van activiteiten: Oisterwijk
Aantal vrijwilligers: 85 – 90
Website: http://www.vso-oisterwijk.nl

Primaire Activiteiten

Activiteiten gericht op het behartigen van belangen en het bevorderen van sociale contacten om daarmee het welzijn van haar leden en hun participatie in het maatschappelijke leven te bevorderen.

Doelstellingen

KBO is een organisatie van en voor senioren, die vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van belangen en bevorderen van sociale contacten.
Daarmee wil de KBO het welzijn van haar leden en hun participatie in het maatschappelijke leven bevorderen.
KBO wil een organisatie zijn die activiteiten ontwikkelt die aansluiten bij de wensen en behoefte van de leden.
Een organisatie ook waar leden zich nuttig kunnen maken op basis van hun ervaring, kennis en levenservaring.

Werktereinen

  • Contact en Gesprek
  • Cursussen en Lessen
  • Gezondheid en Fitness
  • Kunst, Cultuur en Ontwikkeling
  • Leden- en Fondsenwerving
  • Ontspanning en Recreatie
  • Opvang, Begeleiding en Advies
  • Uitgaven en Publicaties
  • Vieringen en Feestdagen
  • Voorlichting en Informatievoorziening