Bericht van bestuur

Bericht aan de leden 30 maart 2020

Velen van u verrichten onder hoogspanning hun werkzaamheden ten behoeve van medeburgers die zorg nodig hebben. Fantastisch dat zovelen, beroepsmatig of als vrijwilliger, zich zo inspannen om in deze zware tijden te blijven zorgen voor de kwetsbare mensen onder ons.

Andere leden van de VHVO zijn door de omstandigheden tot werkeloosheid gedoemd en ook dat is moeilijk, we zijn immers hulpverlenende organisaties. We willen wat doen, maar het kan en het mag nu even niet. Het is wachten op betere tijden.

Als u ervaringen heeft of ideeën die wellicht anderen kunnen helpen dan is er de VHVO om die te verspreiden, dat meldden we u al eerder. We horen dat dan graag van u. U weet ons secretariaat dan zeker te vinden.

Het bestuur van de VHVO wenst u allen veel sterkte in deze moeilijke periode.

Corona virus

Tot en met 28 april zijn alle in de kalender opgenomen activiteiten geannuleerd.

Scheidende VHVO voorzitter ontvangt gemeentelijke onderscheiding

Tijdens de contactavond van de VHVO op 3 maart nam Cees van Vliet afscheid als voorzitter van de VHVO. In aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen werd Cees door burgemeester Hans Janssen de waarderingsspeld van de gemeente opgespeld. De burgemeester sprak zijn grote waardering uit voor de jarenlange inzet van Cees voor de Oisterwijkse samenleving.
Cees wordt als voorzitter opgevolgd door Wil Jaegers. Namens het bestuur feliciteerde deze Cees met de waarderingsspeld en dankte hem voor zijn enorme inzet voor de VHVO.

Mantelzorgcafé

ContourdeTwern heeft met ingang van donderdag 30 januari een nieuw initiatief: Het Mantelzorgcafé. Elke laatste donderdag van de maand kunnen mantelzorgers elkaar treffen.  Lees meer

Eenzaamheid

Themabijeenkomst “Wat kunnen vrijwilligers betekenen voor de aanpak van Eenzaamheid. 
Presentatie door Mieke Mes.

Lees meer: Infoblad wat kun je doen bij Eenzaamheid, Mieke Mess